In dit boek wordt het werkelijke beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak anno 2019 getoond. De auteur heeft dit beeld geaccentueerd door de titel van deze laatste druk te wijzigen in ‘Van rechtsbescherming naar machtsbescherming’.

In deze laatste druk wordt het volledige en ware beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak van haar blinddoek ontdaan, met volledige herschrijving en herordening van het (immense) materiaal anno 2019, en treft men bijwerking aan van alle nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Prof. A.Q.C

Twan Tak

A.Q.C. (Twan) Tak, 1942 is emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht, grondlegger van de ‘Maastrichtse school’ en voormalig raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (1984-2011).

Van rechtsbescherming naar machtsbescherming

Over

de auteur

Professor Tak is sinds 1983 hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Maastricht, waar hij bekendheid verwierf als grondlegger van de Maastrichtse School. De school kenmerkt zich door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden. Ruime rechterlijke ervaring deed hij gedurende vele decennia op onder meer als (plaatsvervangend) Voorzitter van Ambtenarengerecht te Utrecht en sinds 1984 als (plaatsvervangend) Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Voorts heeft hij praktijkervaring als adviseur en raadsman bij het Bestuurjuridische adviesbureau BJA.

Meer over de auteur…

Het Nederlands bestuursprocesrecht: in theorie en praktijk Volumen I-IV

Volumen I: Inleiding en organisatie

Volumen II: Rechtsmacht en bewijsrecht

Volumen III: Procedures

Volumen IV: Effecten en rechtsmiddelen: scha- den en kosten

Productspecificaties
Productspecificaties
Productspecificaties
Productspecificaties

De boeken zijn separaat of samen te bestellen bij alle fysieke boekhandels en online. Voor vragen of meer informatie: neem contact met ons op!

Contact opnemen met WLP